Odstranění zubního kazu

Jedná se o postižení tvrdých zubních tkání. Působením bakteriálního plaku dochází k uvolňování minerálních látek (tzv. demineralizaci) ze sklovinné vrstvy (silně mineralizovaná povrchová vrstva zubu). Uvolňování minerálů způsobují kyseliny, které vznikají jako produkt štěpení cukrů z potravy.

U počátečního stádia kazu (kaz neproniká za sklovinozubovinovou hranici) je možné se pokusit o nápravu a to bez vrtání a zhotovení výplně.

Podmínkou je návštěva zubní ordinace. Jen v rámci důkladné preventivní prohlídky (součástí jsou intraorální snímky na mezizubní prostory) je možné odhalit počínající kaz. Řešením je důkladná instruktáž s motivací pacienta následovaná vlastní hygienou, která je zaměřená na odstranění veškerého plaku a zubního kamene. Na závěr návštěvy se provede tzv. fluoridace (užívají se preparáty s vysokým obsahem fluoridových iontů, které umožňují remineralizaci neboli návrat minerálů do míst, kde došlo k jejich uvolnění).

Na zmíněné ošetření v ordinaci navazuje svědomitá domácí hygiena.

U onemocnění, kdy kaz proniká hlouběji a zasahuje do zuboviny, je nezbytné postižené tkáně odvrtat a chybějící část zubu nahradit výplní. Rychlost šíření kazu je čistě individuální, obecně platí, u starších pacientů se kazy šíří pomaleji, naopak u zubů mléčného chrupu je průnik kazu mnohem rychlejší.

U pokročilých stádií kazu dochází nezřídka ke komplikacím, jako je zánět dřeně v zubu. Děje se tak za situace, kdy kaz není zavčas odstraněn, proniká do dřenové dutiny k zubní dřeni, laicky řečeno k „nervu“ (živá tkán uvnitř zubu, vyživující a inervující zub) a způsobí odumření zubní dřeně.

Řešením je kvalitní ošetření kořenových kanálků (endodoncie).