Léčba paradentozy

  • _MG_1742
  • Ultrasonic scaler

Jedná se o zánětlivé onemocnění, které postihuje tkáně v okolí zubu jako je dáseň, kost zubního lůžka a závěsný aparát (kotví zuby v kostním lůžku). Je vyvoláno přítomností bakteriálního plaku (pokrývá povrchy zubů popřípadě povrchy zubních náhrad).

Produkty metabolizmu baktérií (toxiny) a reakce imunitního systému mají za následek úbytek kosti, destrukci závěsného aparátu, což se v ústech projeví vznikem a prohlubováním paradontálních chobotů (kapsy po obvodu zubu tvořící se v důsledku úbytku tkání), odhalením krčků, v pokročilých fázích viklavostí zubů a jejich „putováním“ do stran (objevují se mezery v chrupu).

Bez adekvátní terapie může tento proces vést až ke ztrátě zubů.

Objevuje se především u dospělých, přičemž je postiženo až 90 procent lidí.

Adekvátní léčba se sestává především z redukce (zmenšení objemu) množství baktérií přítomných v okolí zubu a v kontrole rizikových faktorů (kouření, dědičné faktory). Proto je velmi žádoucí pravidelná návštěva zubní ordinace.

V rámci první návštěvy je pacient seznámen se stavem úrovně onemocnění a je stanoven individuální plán léčby. Prvním krokem se stává ošetření u dentální hygienistky, která provede důkladné odstranění bakteriálního plaku, zubního kamene. Zahájí tak vlastní léčbu. Po ukončení intenzivní hygienické fáze je pacient pozván na kontrolu za 2- 6 měsíců.

V případě pokročilé fáze paradentózy je pacient svěřen do péče specialisty, paradentologa.

Přítomnost paradentózy jako infekce pod dásní a volně „putující“ v kosti zvyšuje riziko pro arteriosklerózu (ucpávání cév), onemocnění dýchacího traktu i pro kardiovaskulární systém (srdce, cévy). Dále existuje jednoznačný důkaz, že paradentóza může vést jak k předčasnému porodu, tak ke snížení porodní hmotnosti novorozence.

U pacienta s plným počtem zubů (28) může celková plocha bakteriálního plaku dosáhnout až 72 cm2, což velikostí přibližně odpovídá ploše hřbetu ruky dospělého člověka. To vypovídá o enormní zátěži bakteriemi a jejich produkty. I při běžném žvýkání může dojít (vzhledem k těsnému kontaktu plaku s výstelkou cév) k bakteriemi (krevní řečiště je zaplaveno baktériemi), a tedy komplikacím jako je zánět srdeční chlopně a jiná závažná onemocnění.

Závěrem je potřeba zdůraznit, že záněty v okolí zubu (paradentóza) ani zubní kaz nejsou přirozenou součástí dutiny ústní a jejich vzniku lze úspěšně předejít dobrou hygienou.

Se správnou technikou čištění Vás seznámí a rovněž vhodné pomůcky speciálně pro Vás vybere dentální hygienistka.