Výplně

  • Dental tooth model cast showing decay enamel roots
  • 266288_s

Výplně nahrazují část zubu odstraněnou při odvrtání kazu nejčastěji malého a středního rozsahu. Výběr vhodného materiálu záleží na mnoha faktorech. Existuji tři typy výplňových hmot:

  • amalgámová výplň
  • kompozitní (bílá) výplň
  • skloionomerní výplň

Amalgám

Více jak dvě stě let používaný materiál, který má pro své antibakteriální vlastnosti, stále své uplatnění jako výplňová hmota. Je ideálním řešením u pacientů se špatnou hygienou, vysokou kazivostí a v situacích kdy není možné zajistit optimální podmínky pro zhotovení bílé tzv. kompozitní výplně.

Při správném provedení se jedná o velmi trvanlivou výplň. Výhodou je nižší cena a relativně snadné zhotovení. Pro svůj estetický handicap (po vyleštění stříbrná výplň) jej lze užít pouze v postranním úseku chrupu.

Jedná se o velmi tvrdý materiál, který není vhodný na velké dostavby a to zejména u nevitálních (mrtvých) zubů. Zub ošetřený tímto způsobem je vystaven riziku prasknutí, rozlomení, či odlomení oslabené části zubu. Při odstranění kazu je často nutné odvrtat větší část zubu než samotný kaz, neboť uchycení amalgámové výplně je čistě mechanická a je nutné ji v zubu zaklínit, a to i za cenu radikálnějšího broušení do zdravých tkání.

Bílá kompozitní výplň

Hmoty, které za posledních dvacet let prodělaly prudký vývoj a jako univerzální materiály se využívají v celém úseku chrupu. Ve srovnání s amalgámem mají řadu výhod. Jedná se o vysoce estetickou variantu ošetření (kompozitem je možné docílit věrohodné náhrady ztracených tvrdých zubních tkání).

Při odstranění kazu stačí odvrtat pouze zkaženou část zubu. Tento šetrnější postup (ve srovnání s amalgámem) umožňuje chemická vazba materiálu k zubu (adhezivní systém fixace).

Kompozitní výplň zub zpevní (sváže), a proto je vhodná i u rozsáhlejších defektů, zejména u zubů s oslabenou stěnou.

266288_s

Podmínkou zhotovení (kompozitní výplně) je absolutní suché pole. Výbornou pomůckou se stává práce s kofferdamem (blána která se upíná na zub pomocí speciálně tvarované spony, izoluje ošetřovaný zub od slin a vodních par z vydechovaného vzduchu).

Aby se zajistila dlouholetá funkčnost výplně, kompozitum se vrství a osvěcuje (halogenovou lampou) po malých vrstvách. Zhotovení kompozitní výplně je tak časově i technicky náročné.

Předpokladem ošetření zubu bílou (kompozitní) výplní je velmi dobrá hygiena a v tomto ohledu spolupráce pacienta (kompozita nemají antibakteriální vlastnosti).

Skloinomerní cement

Nedosahuje mechanické odolnosti amalgámu a estetických výborných vlastností kompozita.

Své uplatnění nachází jako dlouhodobě provizorní výplň. Současně se jedná o materiál, který se pro své antibakteriální vlastnosti hojně využívá v dětské stomatologii.

Je nutné si uvědomit, že výplň je jen materiál (i když zhotovena špičkovým způsobem, který moderní medicína umožňuje), nenahradí zcela plnohodnotně vlastní zubní tkáň navždy. Všechny výplňové materiály se časem opotřebí, a proto je nutné v rámci pravidelných prohlídek kontrolovat jejich stav (funkčnost, vzhled).