Zubní náhrady

Cílem protetického ošetření je nahradit chybějící část zubu, zub jako celek popřípadě skupinu několika zubů.

Zubní (protetické) náhrady dovolují vylepšit tvar zubu, jeho barvu, popřípadě sklon zubu. U rozsáhlých rekonstrukcí chrupu je možné upravit výšku a typ skusu.

Pečlivě sestavený léčebný plán je v naší ordinaci vždy navržen s ohledem na konkrétního pacienta, a to s maximálním důrazem na estetiku a dlouhodobou funkčnost zubních náhrad. Při ošetření můžeme zhotovit jak fixní, tak i snímatelnou náhradu. Veškeré protetické práce pro naše pacienty zhotovují dvě renomované pražské zubní laboratoře.

Fazety

Představují tenký keramický plátek nahrazující přední (viditelnou) část zubů. Lepí se na obroušenou plochu předních zubů. Fazetami je možné vylepšit tvar, drobné nerovnosti na povrchu zubu a především barvu, a to při minimálním zásahu do struktury zubu (0,5-1,Omm).

Inlay, onlay

Jedná se o keramické náhrady, které rekonstruují rozsáhlé defekty zadních zubů. Představují plynulý přechod mezi ošetřením zubu prostou výplní a ošetřením umělou korunkou. Jsou vhodnou variantou k rozsáhlým kompozitním výplním a absolutně vhodnou variantou k rozsáhlým amalgámovým dostavbám.

Korunky

Korunky jsou umělé náhrady přirozených zubů, překrývají zuby v celém rozsahu. Jsou volbou ošetřeni v situacích, kdy již není možné zhotovit výplň, inlay popřípadě onlay, a to pro rozsáhlou ztrátu zubních tkání.

Můstky

Můstky představují řešení náhrady chybějících zubů, jedná se o ošetření fixní (neboli na pevno), nahrazované zuby jsou součástí můstku jako tzv. mezičleny, přičemž nosnou armaturou jsou zuby sousedící s mezerou, které se nabrousí na korunku a tvoří tak pilíře můstku.

Snímatelné náhrady

Snímatelné náhrady - jak vyplývá z názvu představují náhrady zubů, které se uchytávají na zbývající zuby různým mechanismem a je možné je kdykoliv podle potřeb z úst vytáhnou a znovu nasadit, děje se tak zejména v rámci pravidelné hygienické údržby protézy.

Snímatelné náhrady s jednoduchými kotvícími (retenčními) prvky

Jedná se o nejjednodušší typ snímatelné náhrady, retenčním (uchytávacím) mechanismem jsou prosté drátěné spony, kterými drží vlastní protéza na zbývajících zubech. Pro řadu nevýhod jsou často používány jako provizorní řešení.

Skeletové náhrady

Skeletové náhrady - představují kvalitnější náhrady, a to zejména ve svém stabilnějším ukotvení na zbývajících zubech. Součástí vlastní kovové kostry (skeletu) náhrady jsou tzv. rigidní (lité) nedrátěné spony, jejich jednotlivá ramena nepovolují, lépe tak uchytávají protézu na zbývajících zubech.

Hybridní náhrady

Hybridní náhrady jedná se o snímatelné náhrady kotvené na zbývající zuby zásuvnými spoji popřípadě systémem dvojkorunek (tzv. teleskopy). Představují nejvhodnější a z hlediska nošení a estetiky nejkomfortnější variantu snímatelné náhrady.

Celkové snímatelné náhrady

Jedná se o náhradu všech zubů (tzv. zuby do skleničky).