Ukázka naší práce (Zuzana K.)

Před pár týdny jsme dokončili výraznou rekonstrukci úsměvu slečny Zuzany. Požádali jsme ji o svolení podělit se s Vámi o její fotografie pořízené před změnou a po ní. Celý článek o této proměně naleznete na Celková proměna začíná úsměvem